3.0 Klodser og opklodsning

3.1 Montering med klodser


Termoruden skal monteres med klodser. Klodserne har til opgave at bære og fiksere ruden, at regulere afstanden til falsbund og at afstive rammen sammen med ruden. Der må ikke anvendes klodser som spærrer for ventilationen.

3.2 Typer af klodser

Der anvendes 3 typer klodser med hver sin funktion:
Type 1. (Bæreklods) overfører belastninger mellem rude og falsbund og bidrager dermed til bygningselementets totale stabilitet. Bæreklodser skal altid anvendes.
Type 2. (Styreklods) har til opgave at sikre afstand mellem rudekant og falsbund. Afstanden "a" fra rudehjørne må ikke være under 100 mm.
Styreklods(er) skal altid anvendes ved ruder med sidelængde over 500 mm. Ved sidelængde under 500 kan styreklods undlades.
Type 3. (Støtteklods) skal anvendes efter behov for at sikre beslagenes funktion samt rudens centrering under transport og brug. Ansvaret for anvendelse af disse klodser påhviler vinduesproducenten. Placering som type 2.

3.3 Materiale

Klodser skal være fremstillet af et formbestandigt ikke fugtabsorberende materiale med hårdhed 70 - 90 grd. Shore A for plastprodukter og 70 - 90 grd. IRH for gummi.

3.4 Bredde

Klodsernes bredde skal være lig med rudetykkelse + sideafstand "e". Længden skal være mindst 50 mm for ruder under 2 kvm og ellers 100 mm.

Tykkelsen skal svare til beregnet spillerum mellem rudekant og falsbund (= f som vist i fig. 1) efter centrering af ruden. Mindste tykkelse for bæreklodser placeret i bundfalsen 4 mm. Mindste tilladte kantafstand f = 2 mm (ved støtte og styreklodser).

3.5 Understøttelse

Ved skrå bundfals skal klodser være formet, så rudens vægt overføres til horisontalt underlag, så alle rudens glaslag er fuldt understøttet. Bæreklodser skal kunne overføre belastning til bundfals uden risiko for at kæntre eller deformeres.

3.6 Fastgørelse

For at klodserne kan bibeholde deres funktion, skal de fastgøres i foreskrevne placeringer. Der må ikke anvendes søm, stifter el. lign. der kan beskadige termoruden. Placeringen må ikke vanskeliggøre fugematerialets komprimering eller tætnende evne.

3.7 Placering

Placering af klodser i forskellige vindueskonstruktioner skal udføres som vist på følgende tegninger. I gående rammer skal bæreklodser placeres op til hjørner men med ca. 20 mm afstand fra disse. Undtaget er dog drejevinduestyper, hvor bæreklodsen placeres over drejepunktet.

FIG. 3. Opklodsningseksempler :

tv : fast vindue. th : skydedør.

tv : tophængt vindue th : vippevindue.

tv : side / bundhængt vindue. th : forskudt drejevindue.


tv : ved større faste vinduer skal bæreklodser placeres over opkillingspunkter i cirka-afstande som vist.
th : bundhængt vindue.